زمانهای کليدی

تقویم اجرایی هفتمین دوره هفته پژوهش در سال ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال کتاب‌ها و مقالات تا ۲۳  آبانماه ۱۳۹۷
اعلام نتیجه نهایی برگزیدگان همزمان با هفته پژوهش
مکان برگزاری همایش -------
زمان برگزاری همزمان با هفته پژوهش